Slide 1
International Journal of Islamic Sufism
Serves as a platform for communicating wealthy findings in the field of Islamic Sufism
4. Issue Released

Articles, new book reviews, research papers, review papers, case studies, etc. in areas of Islamic Sufism.

Beynəlxalq İslam Təsəvvüf Jurnalı: məqalələri “Double-blind” baxış sistemi metodu ilə qiymətləndirən beynəlxalq bir arbitraj sisteminə sahib qərəzsiz və müstəqil bir jurnaldır.

Beynəlxalq İslam Təsəvvüf Jurnalı İslam təsəvvüfü sahələrində məqalələr, yeni kitab icmalları, tədqiqat məqalələri və s. yayınlayan bir jurnaldır. Jurnal sahə ilə əlaqəli konfranslar, simpoziumlar və tədbirlər haqqında məlumatlara da səhifələrində yer verir.Beynəlxalq İslam Təsəvvüf Jurnalı İslam təsəvvüfü sahəsindəki zəngin tapıntıları tədqiqatçılara, tələbələrə və oxuculara çatdırmaq üçün bir platforma rolunu oynayır.

Bu jurnalın mövcudluğu İslam təsəvvüfü ilə bağlı mövcud akademik problemlərə cavab vermək və bunların inkişafları haqqında məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır.

Jurnal ildə iki dəfə (Aprel, Oktyabr) nəşr olunur. Bir məqalə Beynəlxalq İslam Təsəvvüf jurnalında dərc olunmaq üçün qənaətbəxş və orijinal olmalıdır. Jurnalın dili İngilis dilidir.

Müəlliflər Nəşr Etik Komissiyası (COPE) tərəfindən müəyyən edilmiş yüksək nəşr etikası standartlarına riayət etməlidirlər.

Əməkdaşlıq etdiyi qurumlar :

   

İndekslənmişdir :

Naşir :

Sahibi
Dr. Khayala Mammadova
Global Cooperation and Analytical Research Center Public Union
Baş Redaktor
Dr. Agil Shirinov
Azerbaijan Theological Institute, Azerbaijan
Fəxri Redaktor
Cemalnur Sargut
Advisor to the President of Uskudar University, Turkey
Redaktor Müavini
İlahe M. Kurşun
Uskudar University, Turkey

Oxuyucuya Məktub

Bu jurnal, əvvəla bizim birliyimizi göstərmək və təsəvvüfi yaşayışımızın dünyanı necə “cənnət”ə çevirdiyini ifadə etmək üçün fəaliyyətə başladı.

Həm türkiyəli, həm xarici, həm də azərbaycanlı sufiləri bu jurnalda məqalələr yazacaqlar. Beləliklə, bizə hər kəsin həyatını “cənnətə” çevirməyin yollarını, içində olduqları vəziyyətdən razı qalmağın yollarını və bu dünyada Allah ilə yaşayaraq dünyadan zövq almağın yollarını izah edəcəklər.

Bu yol, maddi elmin əksik qaldığı bir yoldur, çünki təsəvvüf birlik və həmrəylik yolunu yaşadacaqdır. Bu səbəbdən bu ledunni elmə ehtiyacımız var. Bu jurnalın çox faydalı olacağına inanıram.

Cemalnur Sargut

Bülletenimizə abunə olun

Jurnaldan xəbərdar olun

BEYNƏLXALQ İSLAM TƏSƏVVÜF JURNALI

Jurnal Haqqında

Redaksiya Heyyəti

Müəlliflər üçün təlimat