Jurnalımızın bir təşkilatı olaraq jurnalımızın fəxri redaktoru Cemalnur Sargutun Azərbaycan Universitetlərinə verdiyi Mətnəvi mühazirələri başladı.