Nazlı Kayahan ve Afganistan’dan Dr. Khalil Kûhî.

Tasavvuf literatüründe sûfîlerin görüşleri üzerinden yola çıkacağımız
Aşkın Hikâyesi” başlıklı eğitim programı

Cemalnur Sargut ve Dr. Vüqar Semedzade

Tasavvuf Farsçası” programımızın 2. kuru. Her Cumartesi, 10:00’da 1,5 ay süren derslerimizin konusu tasavvufî metinleri okumak.

Cemalnur Sargut, Dr. Nezaket Memmedli, Kerim Güç ve Nazlı Kayahan

1. kur Farsça eğitim programı 16 ders / haftada 2 gün
Derslerimizde Farsça öğrenilen kelimelerin tasavvufî anlamları hakkında da bilgi veriliyor, tasavvufî metinler üzerinden okumalar yapılıyor.

Tasavvufî Metinleri Okumaya Yönelik Farsça
Program 3 kurdan oluşur. Her kur haftada 2 gün olup  1.5-2 ay sürer.
1. kurda harfler, kelimeler ve sade cümleleri kurmayı, 2. kurda zamanları , 3. kurda ise Mesnevî ve diğer Farsça yazılmış tasavvufî metinler üzerinden okumaları öğreniyoruz.

Allah, İnsan ve İlahi İsimler
Dr. Ahmet Niyazov , Dr. Arzu Eylül Yalçınkaya , Cemalnur Sargut ,
Dr. Kadir Seferov

Prof. Dr. Sinan Canan

Cemalnur Sargut, Dr. Arzu Eylül Yalçınkaya, Kerim Güç 

Rəşad Tahiroğlu

Dr. İbrahim Allahverdiyev , Nazlı Kayahan , Dr. Nəzakət Məmmədli , Dr. Qadir Səfərov

 Cemalnur Sargut , Dr. Arzu Eylül Yalçınkaya , Dr. İbrahim Allahverdiyev , Hasan Kerim Güç , Dr. Nəzakət Məmmədli