ISSN-2789-1984
E-ISSN-2789-1992
DOI: 10.30546/2789-1992

Amaç ve Kapsam

Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi çağdaş dünyada alanla ilgili yapılan akademik araştırmaları yayınlamak için 2020 yılında faaliyetine başlayan bir dergidir.

Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi İslam Tasavvufu alanında makaleler, yeni kitap özetleri, araştırma yazıları, vaka çalışmaları yayınlamaktadır. Dergi aynı zamanda alanla ilgili konferanslar, sempozyumlar ve etkinlikler hakkında bilgilere de sayfalarında yer vermektedir.

Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi, İslami Tasavvufu alanındaki zengin bulguların araştırmacılara, öğrencilere ve okuyuculara iletilmesi için bir platform görevi görür.

Bu derginin varlığı, İslami Tasavvufu ile ilgili güncel akademik sorunlara cevap vermeyi ve bunların gelişimini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır

Değerlendirme Politikası

Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi, çift taraflı kör hakemlik değerlendirme sistemini kullanır. Bu da yazar(lar)ın hakemlerin kimliğini bilmediği ve hakemlerin yazar(lar)ın kimliğini bilmediği anlamına gelir.

Yayın, değişiklik veya red kararı, hakemlerin raporlarına/ tavsiyelerine dayanır. Bazı durumlarda, gerekirse editör bir karar vermeden önce bir makaleyi gözden geçirilmek üzere başka bir üçüncü hakeme gönderebilir.

Açık Erişim Politikası

Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi, küresel olarak kalkınma bilimlerini destekleyebilecek araştırma yapma özgürlüğü ilkesine dayanan içeriğe doğrudan açık erişim imkanı sağlar. Tüm makaleler Creative Commons Attribution License (CC-BY) koşulları altında yayınlanmaktadır.

Diğer Detaylar

Yayın Kurulu

Yayımcı :