Dergimizin bir kuruluşu olarak, dergimizin fahri editörü Cemalnur Sargut’un Azerbaycan Üniversitelerine verdiği Mesnevi dersleri başladı.