Slide 1
International Journal of Islamic Sufism
Serves as a platform for communicating wealthy findings in the field of Islamic Sufism
4. Issue Released

Articles, new book reviews, research papers, review papers, case studies, etc. in areas of Islamic Sufism.

Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi: Makaleleri “çift taraflı kör hakemlik” yöntemiyle değerlendiren uluslararası tahkim sistemine sahip tarafsız bir dergidir.

Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi İslam Tasavvufu alanında makaleler, yeni kitap özetleri, araştırma yazıları, vaka çalışmaları yayınlamaktadır. Dergi aynı zamanda alanla ilgili konferanslar, sempozyumlar ve etkinlikler hakkında bilgilere de sayfalarında yer vermektedir.

Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi, İslam Tasavvufu alanındaki zengin bulguların araştırmacılara, öğrencilere ve okuyuculara iletilmesi için bir platform görevi görür.Bu derginin varlığı, İslam Tasavvufu ile ilgili güncel akademik sorunlara cevap vermeyi ve bunların gelişimini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Dergi yılda iki kez (Nisan, Ekim) yayınlamaktadır. Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi’nde yayınlanabilmesi için bir makalenin sağlam ve orijinal olması gerekir. Derginin dili İngilizcedir.

Yazarlar, Yayın Etiği Komisyonu (COPE) tarafından belirlenen yayın etiğine ilişkin yüksek standartları gözetmelidir.

İşbirliği Yaptığı Kurumlar :

   

Endekslenmiştir :

Yayımcı : 

Yayımcı
Dr. Khayala Mammadova
Global Cooperation and Analytical Research Center Public Union
Baş Editör
Dr. Agil Shirinov
Azerbaijan Theological Institute, Azerbaijan
Fahri Editör
Cemalnur Sargut
Advisor to the President of Uskudar University, Turkey
Baş Editör Yardımcısı
İlahe M. Kurşun
Uskudar University, Turkey

Okuyucuya Mektup

Bu dergi, bizim önce birliğimizi göstermek için ve tasavvufî yaşamımızın insanlara nasıl dünyayı ‘cennet’ hâline getirdiğini anlatabilmek için hizmete geçti.

Bu dergide gerek Türk, gerek yabancı, gerek Azerbaycanlı mutasavvıflar yazılar yazacaklar. Böylece herkesin hayâtını ‘cennet’ hâline getirme yollarını, hâlinden memnûn olma yollarını, bu dünyada Allah’la yaşayarak dünyayı zevk edinme yollarını bizlere anlatacaklar.

Bu yol maddi ilmin eksik kaldığı bir yol çünkü tasavvuf birlik ve beraberlik yolunu yaşatacaktır. Bu yüzden bu ilm-i ledun’a ihtiyacımız var. Bu derginin çok faydalı olacağına inanıyorum.

Cemalnur Sargut

E-bültenimize kaydol

Dergiden haberdar ol

Uluslararası İslam Tasavvufu Dergisi

Dergi Hakkında

Yayın Kurulu

Yazarlar için Talimatlar